TIGER ENTERPRISE; satın alma, üretim ve satış lojistiği özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynakları yönetimiyle şirket içi süreçleri optimize ederken, bir yandan da tedarikçi ve müşterilerle ilişkilerde etkinliğinizi artırıyor.

TIGER ENTERPRISE,
rekabetçi işletmelerin
hedeflerine ulaşmasına
yardımcı bir iş yönetim
sistemidir.
Günümüzde hızla zorlaşan rekabet koşulları; hızlı teslim süreleri, müşteri odaklı yaklaşımlar, daha düşük maliyetler ve daha yüksek kalite ihtiyacı yepyeni bir yapılanmayı zorunlu hale getiriyor. Bu yapıya ayak uydurabilmek için işletmelerin ihtiyaç duyacakları en önemli değer olan "bilgiye hızlı ulaşım", tedarik zincirindeki tüm işletmelerin senkronize çalışacağı bir kültürü gerektiriyor. Rekabetin temel gerekliliği olan yüksek kalite ve yüksek performans hedeflerine ulaşmada, bilgi teknolojilerinin sunduğu çağdaş çözümler işletmelere önemli avantajlar sağlıyor, çeviklik kazandırıyor.
TIGER ENTERPRISE ile Yarışa Bir Adım Önde Başlayın
Daha Fazla Verim İçin :
Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo Business Solutions'dan liderlere özel!
Dünyanın 30'dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye'de 170 bin firmada 1 milyonun üzerinde kullanıcı ile "Türkiye uygulama yazılımları lideri" Logo Business Solutions'dan büyük işletmelerin sürdürülebilir verimliliğini destekleyen, uluslararası standartlara ve Türkiye koşullarına en uygun ERP Yazılımı: TİGER ENTERPRISE
Rekabet Avantajınız
Standart ve Modüler Özellikler
STANDART:
Malzeme Yönetimi
Duran Varlık Yönetimi
Talep Yönetimi
Satınalma Yönetimi
Satış Yönetimi
Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi
Üretim Yönetimi
Planlama (MPS, MRP, CTP)
Maliyet Muhasebesi
Kalite Yönetimi
Dağıtım Yönetimi
Teklif Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi
GO Garanti
Enflasyon Muhasebesi
Ek Vergi (ÖİV, ÖTV)
Navigator Plus
Bordro Plus (100 Çalışan)

Tiger Enterprise
Müşteri Memnuniyeti için Etkin Tedarik Zinciri Yönetimi!
Tedarik zinciri, ürün ve hizmetlerin müşterilerinize ulaşmasındaki tüm faaliyetler ağını kapsamaktadır. Bu kilit yapısı nedeniyle işletmeler için rekabet avantajının anahtarı durumundadır. Hammadde temininden ürünlerin son kullanıcılara ulaştırılmasına kadar olan tüm lojistik süreçlerin sistematik olarak takip edilebilmesi, verimlilik ve kazanç artışını beraberinde getirmektedir. Günümüzde bilgi toplumunun dinamiklerden dolayı tedarik zincirindeki ağlar gitgide karmaşıklaşmakta, dolayısıyla zincirin üyeleri arasında koordinasyonun ve etkin bilgi akışının sağlanmasında teknolojinin önemi artmaktadır. Bilgi paylaşımı, tedarik zinciri yönetiminde teme unsur haline geldiği için, tedarik zincirinin üyelerinin ihtiyaç duydukları bilgilere zamanında ulaşabilmeleri kritik önem taşımaktadır.

TIGER ENTERPRISE, satın alma, malzeme yönetimi ve satış-dağıtım süreçlerinin tam olarak desteklemektedir. Müşteri taleplerinin ve maliyetler üzerindeki baskının arttığı günümüzde, TIGER ENTERPRISE sunduğu tedarik zinciri yönetimi ile pazar payınızı korumanıza ve artırmanıza yardımcı olur.
Malzeme Yönetimi


Satın alma - Üretim - Satış ekseninde ortak bilgi gereksinimini karşılar; işletmenizin alıp sattığı veya ürettiği farklı türdeki malzemelerin etkin yönetimini sağlar. Firmaların malzeme stok seviyelerini ve değerlerini izleme ve yönetme imkanı verir. Maliyetlendirme ve dönem işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirir. Maliyetlerinizi kontrol altına alarak, verimliliğe ulaşmanızı sağlar.
Satın Alma Yönetimi
Malzeme Yönetimi, Kalite Kontrol, Üretim Yönetimi, Finans ve Genel Muhasebe ile tümüyle entegredir.
Satış siparişine bağlı olarak üretim emri veya satınalma siparişi otomatik oluşturulabilir. İrsaliye, fatura ve tahsilat işlemlerinin entegre olması sayesinde, her aşamada onay prosedürleri konulabilir ve önceki aşamaların sonuçları kontrol edilebilir. Bu süreç odaklı özellikler, her aşamadan sorumlu kişilerin kendilerinden önceki ve sonraki süreçlerin etkilerini anında gözleyerek doğru karar vermelerini sağlar. İç süreçlerin otomasyonu sayesinde verimsizlikler azalır, satınalma maliyetleri düşer.

İhtiyaç duyulan malzeme veya ürünlerin ihtiyaç miktarını, zamanını ve karşılanma şeklini ilgili birimlere kolayca iletir.
Farklı merkezlerden gelen talepleri tek merkezde derleyerek, malzemelerin farklı depolar arasındaki hareketini takip eder.
Tedarikçileri fiyat temin süresi ve kalite bazında değerlendirerek, en uygun satınalma koşullarını elde eder; stratejik tedarikçileri belirler.
Satınalma Teklif Yönetimi ile talep, teklif ve satınalma yönetim süreçlerini eksiksiz ve tam entegre olarak yönetilir. Onay mekanizmaları ve evrak akışının elektronik ortama taşınması sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
Talep Yönetimi ile iç ve dış müşterilerden gelen taleplerin planlamaya girdi oluşturmasını sağlar. Tedarik ve üretim süreçlerinin planlanmasını başarıyla gerçekleştirir.
 • Farklı firma, işyeri, fabrika ve ambarlar arasındaki malzeme hareketlerini takip eder.
 • Güncel stok bilgilerini anında görüntüler, stoklaın tedarikçi bazında fiyat ve temin sürelerine kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.
 • Dinamik stok yeri yönetimiyle malzemeleri farklı lokasyonlara yerleştirir, ambardan malzeme çekişini lokasyon bazında yönetir.
 • Teklifleriniz öncesinde reçete üzerinden tahmini maliyet hesaplar.
 • Hiyerarşik malzeme yapısı ile malzemeleri sınıflar altında, çok seviyeli bir hiyerarşide takip eder, matris arabirimi sayesinde aynı türdeki malzemeleri birbirinden ayıran farklılıklarına göre sınıflandırır.
 • Seri ve Lot numaraları ile malzemelerin girişten çıkışa yada ambarlar arası tüm hareletlerini izleyerek, maliyet takibi yapar.
 • Dinamik birim ve boyut tanımlamaları ile malzemeleri sınırsız sayıda birimle izler.
 • Farklı maliyetlendirme yöntem seçenekleri arasından sizin belirleyeceğiniz yöntem ile stok değerini ve miktarını belirler.
 • Konsinye giriş, çıkış ve iade işlemlerini gerçekleştirir; maliyetlendirme ve stoktan malzeme karşılama sırasında konsinye kullanım miktarlarını ayrıca raporlar.
İşletmelerde teklif aşamasından teslimata uzanan sürecin yönetim ve kontrolünü sağlar. Satış ve dağıtım aşamalarında gerekli evrakların oluşturulmasından, zamanında teslimat yapılmasına, esnek fiyat ve promosyon tanımlarından satıcı takibi ve dağıtım araçları rota planlamasına kadar tüm işlemleri kolaylaştırır. Şirketinizin sunduğu ürün ve hizmet seçenekleri arttıkça, satış faaliyetlerinizin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için tedarikçi, dağıtıcı ve müşterilerinizle olan ilişkilerin yönetilmesi önem kazanmaktadır. TIGER ENTERPRISE, sunduğu güçlü bilgi altyapısı ile müşterilerinize ihtiyaç duydukları ürün yada hizmetin hızlı ve hatasız bir şekilde ulaştırılmasını sağlar.
Satış ve Dağıtım Yönetimi
Satış Konfigürasyon Yönetimi portföyünüzdeki pek çok ürün/hizmet alternatifi arasından müşterinizin ihtiyacına en uygun çözümü bir defada oluşturarak sizi farklılaştırır. Ürünlerinizin faklı özelliklerinin farklı değerler alarak oluşturduğu varyasyonları etkin bir şekilde yönetir. Satış ekibiniz Tiger Enterprise'ın sunduğu özel arayüz sayesinde müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli soruları cevaplayarak, en doğru ürün konfigürasyonunu en kısa sürede, hatasız olarak oluşturur. Tüm varyant veya boyutlara göre eksiksiz olarak ve kısa sürede sipariş girişi yapmanızı sağlar.
Satış Konfigürasyon Yönetimi
TIGER ENTERPRISE Planlama Yönetimi ile işletmenizin tedarik güvenilirliğini artırarak, kaynak kullanım ve stok tutma maliyetlerini düşürebilirsiniz. Olası problemleri önceden analiz edebilir, düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatabilirsiniz. Bu şekilde müşterilerinize söz verme ve zamanında teslimat performansınızı da artırabilirsiniz. Planlama modülü ile ana üreticiler ve yan sanayii karşılıklı olarak üretim planlarını paylaşarak tedarik zinciri üzerinde planlamanın optimize edilmesini sağlayabilirler.TIGER ENTERPRISE Üretim Yönetimi'nin planlama ve Lojistik fonksiyonları; sipariş üzerine ve seri üretim sistemlerinde, üretim sisteminizden istenen etkinlik ve verimliliği gerçekleştirmenizi sağlar.
Üretimde Çıtayı Yükseltin
Planlama ve Lojistik
Üretimde TIGER ENTERPRISE Farkı ile Çıtayı Yükseltin!

Üretim sürelerini kısaltmak, maliyetleri azaltmak, kaliteyi yükseltmek, çok çeşitli müşteri taleplerine cevap verebilecek esnekliği kazanmak... Şirketlerin varlıklarını sürdürebilmek için yoğun çaba harcadıkları günümüz ekonomisinde ayakta kalmak için tüm bu hedeflerin aşılması gerekiyor.
Planlama Yönetimi
OPSİYONEL :
Dış Ticaret
Perakende
POS Genius Entegrasyonu
FDA
B2B, B2C
Excel Plug-in
Mali Konsolidasyon
Enflasyon Muhasebesi
TIGER ENTERPRISE ile küreselleşen ekonomi doğrultusunda dışa açılan ve uluslararası operasyonlar yürüten firmalar çok dilli, çok dövizli, esnek raporlama yapısına sahip ve uluslararası muhasebe standartlarını destekleyen geniş vizyonlu bir ERP sistemine sahip olmaktadırlar.
Bu global desteğin yanı sıra LOGO'nun 25 yılı aşkın tecrübesini yansıtan yerel özellikler sayesinde faaliyet gösterilen ana pazarın gerekliliklerine tümüyle yanıt verebilen komple bir çözüm avantajı sunmaktadır. 
 • Operasyonları siparişten sevkiyata izler.
 • Müşteri portföyleri ile her türlü müşteri bilgi ve iş ilişkilerini tarihçeli olarak olarak takip eder.
 • Satış Teklif Yönetimi, satış sürecinin bir bütün olarak planlanıp izlenmesini sağlar. Hem planlanan satışlar, hem de muhtemel satış fırsatları ile ilgili tüm faaliyetleri takip eder. Teklif aşamasına gelen bir satış fırsatı ile ilgili teklif ve alternatifleri oluşturur, daha sonra onaylanan tekliften otomatik olarak sözleşme üretilebilir.
 • Müşteri, geçerlilik tarihi, ve ödeme planına göre sınırsız sayıda yerel ve dövizli para birimi üzerinden fiyat listeleri oluşturur.
 • Etkin Satıcı Takip Sistemi ile satış ekiplerinin verimliliğini artırır.
 • Her bir ürün için ayrı teslimat tarihi, teslimat ve ödeme şekli oluşturabilir.
 • Sevkiyatı yapacak olan dağıtım araçlarının kapasite ve rotalarını takip eder.
 • Satış verimliliğini artıracak esnek kampanyalar tanımlar (sipariş, irsaliye, fatura geneli ya da ürün bazında ayrı ayrı kampanyalar)
 • Stok, sipariş, irsaliye ve borç bilgilerini güncel olarak takip eder.
 • Müşteriye sevk edilecek malzemelerin; sipariş içeriğine ve müşteri talepleine uygun yöntemle paketlenmesini sağlar.
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
 • Üst seviye planlama ihtiyaçlarını karşılayan esnek bir araçtır.
 • Sipariş üzerine üretim, seri üretim gibi çeşitli üretim ortamlarına göre çözümler üretir.
 • Tablolama arabirimine benzer görsel tasarımıyla kullanımı kolay bir yönetim aracıdır.
Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)
 • Üretimleri zamanında tamamlamak için hangi malzemeden, ne kadar ve ne zaman edinilmesi gerektiğini belirleyerek malzeme bulunurluğunu garanti altına alır; malzeme eksikliği nedeniyle müşteri siparişlerinin üretilememesi riskini azaltır.
 • Net değişim fonksiyonu ile üretim planlarınızda meydana gelen değişikliklere karşı malzeme ihtiyaç planlarınızı sürekli güncel tutar.
 • Satınalma ve üretimden sorumlu kişi ve yöneticilerin işlerini planlamada yardımcı olur.
 • Doğru ürünün üretilmesini sağlarken, gereksiz yarı mamül üretimlerine veya gereksiz hammadde siparişlerine engel olarak stok maliyetlerini düşürür.
 • CTP Teslim Tarihi Belirleme ile alınan siparişlerin ne zaman teslim edilebileceğini hesaplayarak, siparişe teslim tarihi atar.
 • Sipariş üzerine üretimde siparişlerin durumu hakkında güncel bilgilerin paylaşılmasını sağlar.
 • XML veri değişimi sayesinde yan sanayiyle üretim planlamasını paylaşmalarını sağlar.
Üretim Kontrol
 • Üretilmesi gereken siparişlerin kullanacağı kapasite ihtiyaçlarını mevcut durumla karşılaştırarak kapasite yeterliliğini önceden belirler.
 • Esnek ve kolay kullanılabilen görsel çizelgeleme araçları, siparişlerinizi kapasite kısıtları nedeniyle söz verdiğiniz sürede gönderip gönderemeyeceğinizi göstererek geç kalmadan önlem almanıza yardımcı olur.
 • Planları günlük, haftalık ve aylık olarak görüntüleyebilmenizi sağlar.
 • Planları Excel, XML ve html formatında görüntüler, çıktısını almanızı sağlar.
 • Aşırı ve eksik kapasite kullanımlarını azaltarak üretim maliyetlerinizi düşürür.
Kapasite Planlama (CRP)
TIGER ENTERPRISE Üretim Kontrol, en kaliteli malı en düşük fiyata üretmenin yanı sıra, son kullanıcıya zamanında ulaşmak ve pazar payınızı büyütmek gibi tüm temel hedeflerinizi gerçekleştirmek için benzersiz bir araçtır. Lojistik yönetimi sayesinde planlama için doğru girdiler oluşturarak sapmaları önleyebilir, dolayısıyla müşterilerinize verdiğiniz tüm taahhütleri yerine getirerek güvenilirliğinizi artırırsınız. Malzeme iş gücü ve makine kullanımını planlanan ile karşılaştırarak üretim verimliliğinizi analiz edebilirsiniz. Tüm bu özellikleriyle TIGER ENTERPRISE kısıtlayıcı ve standart bir üretim planlama yazılımı olmanın ötesinde sektörel ihtiyaçlarınızı da karşılayan esnek bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
        Üretim Konfigürasyon Yönetimi;
 • Özellikle sipariş üzerine üretim yapan sektörlerde, bir malzemenin çeşitli özellik ve değerlerinin kombine edilerek her müşteriye özel farklı varyasyonlarının oluştuğu ve çoğunlukla tek seferlik üetim anlamına gelen durumlarda kontrol ve yönetimi sağlar.
 • Her satışa özel üretilecek, karmaşık ürün konfigürasyonuna sahip reçeteleri çok kolay bir arayüz ile belirlenmiş kural ve koşullar çerçevesinde otomatik olarak oluşturur.
 • Varyant kod yönetim desteği tek seferlik üretilecek ürünler için malzeme kartı ihtiyacını ortadan kaldırır, bilgi girişinden kaynaklanan hataları engeller.
 • Koşul tanımlarıyla, teklif, sipariş, üretim gibi bağlı tüm süreçleri otomatikleştirerek hızlandırır ve kolaylaştırır.
 • Binlerce farklı ürün reçetesi oluşturmanıza gerek kalmadığından, bakım maliyetlerinizin düşmesini sağlar.
Üretim Emirleri
 • Ürün reçetelerini çok seviyeli ürün ağaçları olarak tanımlar.
 • Bir ürün grubu için tek reçete girişi, miktar hesaplamada formül kullanımı, sanal yarı mamül kullanımı gibi özellikler sayesinde çeşitli üretim ortamlarının ihtiyaçlarını pratik ve esnek bir şekilde karşılar.
 • Mühendislik değişiklikleri ürünlerde tasarım güncellemeleri veya müşteri talepleri nedeniyle zaman içinde ortaya çıkan değişiklikleri yönetebilir, hatalı malzeme siparişi veya stokta tedavülden kalkmış malzeme bulundurma gibi maliyet faktörlerini ortadan kaldırır.
 • İşgücü, iş istasyonu, operasyon ve rota tanımları kapasite planlama için gerekli verileri sağlar.
Reçete, Rota, Operasyon
 • Malzeme, makine ve işgücü kullanım bilgileri ile üretim sürecinin takip ve kontrolünü sağlar.
 • İş istasyonu önerisi ile üretimde çalışması gereken istasyon, dolu olduğu durumda azami kuyrukta bekleme sürelerini dikkate alarak en uygun zaman dilimini belirleyerek kaynak ataması gerçekliştirir ve etkin kaynak kullanımı sağlar.
 • İleriye ve geriye doğru çizelgeleme yaparak ambardan çekilecek melzemelerin listesini oluşturur ve istenirse malzeme stoklarını otomatik çeker.
 • Üretimlerin durumunu emir statüleriyle takip etme olanağı sağlar, toplu üretim emri statüsü girilmesine olanak sağlar.
 • Planlanan ve gerçekleşen işgücü, makine ve kaynak maliyetlerini karşılaştırarak, üretimdeki verimsizlikleri tespit edebilir ve bunlara bağlı olarak düzeltici faaliyetleri başlatmanıza yardımcı olur.
 • Üretimdeki malzeme miktarlarını inceleyerek fireleri gösterir, üretimleri analiz eder, darboğazları ve kapasite fazlalıklarını tespit ederek daha verimli bir plan oluşturmanızı sağlar.
 • Doküman Yönetimi
 • Görev Zamanlayıcı
 • Rapor Tasarım Aracı
        Geniş Modüler Yapı ve Zengin Fonksiyon Seçenekler


 • Genel Muhasebe
 • Finans Yönetimi
 • Mali Konsolidasyon
 • Duran Varlık Yönetimi
 • Dış Ticaret (İthalat-İhracat)
 • İş Akışı - Proje Takibi
 • Rapor Üretici
 • Yönetici Konsolu
 • Uyarlama Araçları
Microsoft SQL Server
Yazılım/Donanım Gereksinimleri :
Sunucu:
Donanım
•Intel ve Intel uyumlu islemci (Tavsiye edilen 1-5 kullanıcı için Intel Xeon 3.x GHz ve üzeri
islemci, 1,5 GB ve üzeri bellek. 6-10 kullanıcı için Intel Xeon 3.x GHz ve üzeri islemci, 2 GB
bellek. 11-20 kullanıcı için çift islemcili Intel Xeon Dual Core 2.x ve üzeri, 4 GB bellek. 21-
50 kullanıcı arası en az çift islemcili Intel Xeon Quad Core, 8 GB bellek ve üzeri, 51
kullanıcı üzeri en az dört islemcili Intel Xeon Quad Core, 16 GB bellek ve üzeri
• 40 GB ve üzeri bos sabit disk alanı
• DVD Rom sürücüsü
*** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve
RAID seviyesi olarak, RAID 5 veya RAID 1 + 0 tercih edilmelidir. 100 kullanıcı ve üzerindeki
sistemlerde Fiber Channel SCSI SAN Storage önerilir.
*** Sunucu üzerinde, tüm disk yedeğini alabilecek kapasitede yedekleme ünitesi bulunmalıdır.
(DAT, DLT, DTO, LTO vs.)
*** Donanım gereksinimleri sadece Logo uygulaması içindir. Ek uygulamalar ayrıca
değerlendirilmelidir.
Yazılım
•MS SQL Server 2005 Service Pack 3 veya MS SQL Server 2008 Service Pack 1 veya MS
SQL Server 2008 R2
• MS Windows 2003 Service Pack 2 ve üzeri
• MS Internet Explorer 6 ve üzeri
*** SQL Server 2005/2008 Express Edition en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 4 GB boyutundaki
veritabanlarını destekler. 2008 R2 Express Edition en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB
boyutundaki veritabanlarını destekler.
*** Sunucu üzerinde bir baska “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server)
çalıstırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.
İstemci:
Donanım
• Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen Pentium IV 3.0 GHz ve üzeri)
• En az 512 MB Bellek (Tavsiye edilen 1024 MB ve üzeri)
Yazılım
• MS Windows XP Professional ve üzeri (Windows XP/2003/Vista/Windows 7)
*** Ağ ortamında isletim sistemlerinin “Starter” sürümü kullanılamaz. “Home” sürümlerinin
kullanılması tavsiye edilmez.

ORACLE
Yazılım/Donanım Gereksinimleri (INTEL):
Sunucu:
Donanım
• Intel ve Intel uyumlu islemci (Tavsiye edilen 1-5 kullanıcı için Intel Xeon 3.x GHz ve üzeri
islemci, 1,5 GB ve üzeri bellek. 6-10 kullanıcı için Intel Xeon 3.x GHz ve üzeri islemci, 2 GB
bellek. 11-20 kullanıcı için çift islemcili Intel Xeon Dual Core 2.x ve üzeri, 4 GB bellek. 21-
50 kullanıcı arası en az çift islemcili Intel Xeon Quad Core, 8 GB bellek ve üzeri, 51
kullanıcı ve üzeri en az dört islemcili Intel Xeon Quad Core, 16 GB bellek ve üzeri
• 40 GB ve üzeri bos sabit disk alanı
• DVD Rom sürücüsü
*** Disk sistemi için pil yedeklemeli, yüksek ön bellekli (512 MB ve üstü) RAID control kartı ve
RAID seviyesi olarak, RAID 5 veya RAID 1 + 0 tercih edilmelidir. 100 kullanıcı ve üzerindeki
sistemlerde Fiber Channel SCSI SAN Storage önerilir.
*** Sunucu üzerinde, tüm disk yedeğini alabilecek kapasitede yedekleme ünitesi bulunmalıdır.
(DAT, DLT, DTO, LTO vs.)
*** Donanım gereksinimleri sadece Logo uygulaması içindir. Ek uygulamalar ayrıca
değerlendirilmelidir.
Yazılım
• Oracle 10G R2 ve üzeri (Oracle tarafından desteklenen tüm isletim sistemleri desteklenir.
Intel dısındaki ortamlar için Logo’ dan ayrıca bilgi alınabilir.)
• MS Windows 2003 Service Pack 2 ve üzeri
• MS Internet Explorer 6 ve üzeri
Sayfa 3 / 4
*** Sunucu üzerinde bir baska “server” uygulaması (örn. Microsoft Exchange Server)
çalıstırılmamalıdır. Bu tip uygulamalar için ayrı bir sunucu kullanılmalıdır.
*** Sunucu tarafında Oracle tarafından desteklenen tüm isletim sistemi (Unix/Linux vs.) ve
ortamlar Logo’ nun Oracle ürünleri tarafından da desteklenmektedir. Sistem gereksinimleri için
Logo veritabanı uzmanları ile görüsülmelidir.
İstemci:
Donanım
• Intel ve Intel uyumlu islemci (Tavsiye edilen Pentium IV 3.0 GHz ve üzeri)
• En az 512 MB Bellek (Tavsiye edilen 1024 MB ve üzeri)
Yazılım
• MS Windows XP Professional ve üzeri (Windows XP/2003/Vista/Windows 7)
*** Ağ ortamında isletim sistemlerinin “Starter” sürümü kullanılamaz. “Home” sürümlerinin
kullanılması tavsiye edilmez.
• Oracle istemci yazılımı (10G R2 ve üzeri)
• Oracle OLE DB sürücüsü (10G R2 ve üzeri)
SİSTEM İHTİYAÇLARI
Uzaktan erisim için gerekli donanım ve yazılım ihtiyacı
Logo uygulamalarının uzaktan kullanımı için Windows Terminal Services kullanılmaktadır.
Windows 2003 / 2008 Terminal Service
Donanım
Sunucu
• Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen 1-5 kullanıcı için Intel Xeon 3.x GHz ve üzeri
işlemci, 1 GB ve üzeri bellek. 6-10 kullanıcı için Intel Xeon 3.x GHz ve üzeri işlemci, 2 GB
bellek. 11-20 kullanıcı için çift işlemcili Intel Xeon Dual Core 2.x ve üzeri, 4 GB bellek. 21-50 kullanıcı arası en az çift işlemcili Intel Xeon Dual Core ve 8 GB bellek. 50 kullanıcı üzerindeki sistemlerde ikinci Terminal Services sunucusu kullanılması tavsiye edilir.
İstemci
• Intel veya Intel uyumlu islemci (Tavsiye edilen Pentium IV ve üstü islemci, 256 MB Ram
veya Thin Client)
*** İstemci tarafında kullanılacak makinenin CPU performansından daha çok ekran
kartı ve monitör performansı önemlidir. Ekran çözünürlüğü en az 1024 * 768 ve
“16 Bit” renk destekli olmalıdır.
*** Logo uygulamasının çalısacağı veritabanı sunucusu için ayrı bir makine
kullanılmalıdır.
*** Kullanıcı basına en az 32 kbps hat hızı olmalıdır.
Yazılım
Sunucu
• Microsoft Windows 2003 / 2008 Terminal Services
İstemci
• MS Windows XP ve üzeri (Windows 2003/2008/Vista/Windows 7)
• Oracle İstemci Yazılımı (10G R2 ve üzeri)
• Oracle OLE DB Sürücüsü (10G R2 ve üzeri)
Ana Sayfa   |   Çözümler   |   Çözüm Ortaklarımız   |  İrtibat                 Gazi Kurumsal Yazılım Donanım Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. Tel: 0224 453 3745
                                                                                                              Faks: 0224 453 3746 Nilüfer / BURSA Tüm hakları saklıdır. Gazi Bilişim'e Aittir.
Gazi Bilişim Bursa