Gazi-Bilişim
Tüm ERP ve yazılımlarla entegre olabilen eLogo e-Defter uygulaması ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinizi dijital ortamda oluşturun, Gelir İdaresi Başkanlığı’na kolayca ve hızlı bir şekilde gönderin ve eLogo güvencesi ile saklayarak dilediğiniz zaman görüntüleyin.
eLogo e-Defter
e-Defter
ISG -  IBYS
KVKK
e-Mutabakat
Teklif Demo İstiyorum
Kimler Kullanabilir?

  • Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilir.

       

eLogo eDefter Avantajları Nelerdir?
       
  • Düşük Maliyet
       İşgücü, noter onayı, baskı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlayın.

  • Güvenli Kayıt
       Defter kayıtlarınızı dijital ortamda güvenli bir şekilde saklayın.

  • Kolay Entegrasyon
       e-Defter uygulamasını mevcut yazılımınıza kolayca entegre edin.

  • Kolay Raporlama
       Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi ile raporlama işlemlerini kolaylaştırın.
       
  • Hızlı Erişim
       e-Defter uygulamasına dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden ulaşarak, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

  • Yasal Mevzuata Uyum
       Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.eDefter Uygulaması Kimler için Zorunlu?

1. Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar,

2. Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı olanlar

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen bu mükelleflere ilave olarak, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

3. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

4. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

5. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.NASIL KULLANMAYA BAŞLARIM?

Tüzel kişiler https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden kendilerine ait mali mühürle, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurularını online yapabilirler.
e-Arşiv
e-İrsaliye
GAZİ KURUMSAL YAZILIM DONANIM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Adres        : Altınşehir Mah. 324. Sokak Atalaykent1 Sitesi C Blok No:17 Nilüfer - Bursa - Türkiye

Tel            : 0224 453 37 45

Faks          : 0224 453 37 46

eposta        : info@gazibilisim.com.tr
Ad Soyad

Firma


Konu


Mesajınız
BİZE YAZIN
ANA SAYFA      |       ÇÖZÜMLER      |        E-ÇÖZÜMLER       |        HAKKIMIZDA     |        BİZE ULAŞIN
Tel: 0224 453 37 45   info@gazibilisim.com.tr